Universelt utformet interaktivt læremateriell (UTIN)

Målet med prosjektet er å teste om innholdet i interaktivt læremateriell er universelt utformet, og foreslå metoder og mulige tiltak for å sikre god tilgjengelighet i både eksisterende og nye produkter. Vi vil se på måten innhold i læremateriell er lagt opp på i ulike IKT-fag, for eksempel hvordan ulike formater og fremgangsmåter for oppgaveløsning fungerer. Brukergruppene i fokus er synshemmede, dyslektikere og bevegelseshemmede.