Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker

SVEIP (synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker) var en videreføring av Martine-prosjektet. Målet i disse to prosjektene var å utvikle et konsept for elektroniske bøker, som muliggjør kommunikasjon om bilder mellom synshemmede voksne og seende barn. Det ble laget totalt fire elektroniske pekebøker i Martine og SVEIP (i ettertid har det blitt laget flere). I tillegg til bøkene ble det laget en synstolket videobok.

Om elektroniske pekebøker og spredning

Pekebøkene er spredd i et omfang som langt overstiger det vi på forhånd hadde lov til å håpe på. Dette skyldes både at en svært stor andel av primærgruppen voksne synshemmede med seende barn har tatt i bruk pekebøkene, men også at bøkene har imøtekommet et behov innenfor gruppen synshemmede barn. Pekebøkene har også vist seg å være svært egnet for andre grupper funksjonshemmede. I etterkant av prosjektet har det vist seg at blant annet barn med utviklingshemming og sammensatte funksjonshemminger har stor glede av bøkene. Grunnen til denne suksessen er helt opplagt: universell utforming av programvare er riktig, viktig og lønnsomt!

Synstolket videobok

I SVEIP-prosjektet laget MediaLT den første synstolkede videoboken i Norge. Målsetningen med "Fritt fram for Asgeir" var å ta et skritt videre i utviklingen av multimediaproduksjoner beregnet på synshemmede voksne med seende barn og synshemmede barn. Asgeir Borgemoen synstolker selv videoklippene. Dette gjør snarere at innslagene blir enklere å forstå og mer morsomme enn å forringe kvaliteten på noen som helst måte!