Stemint

Dette forprosjektet var et resultat av Oppfordringer MediaLT fikk fra funksjonshemmede om å sette ny fart i arbeidet omkring norsk taleteknologi. Forprosjektet ble støttet av Norges Forskningsråd/IT Funk. Hovedmålsetningen med forprosjektet var å kartlegge hvilke prioriterte behov funksjonshemmede generelt og dyslektikere, sterkt bevegelseshemmede og synshemmede spesielt har i forhold til stemmestyring av PC. som en følge av konkursen i Nordisk Språkteknologi i 2003 har arbeidet hatt mindre fokus i Norge, men ved hjelp av dette forprosjektet har målsetningen vært å bygge opp et nytt og levedyktig forskningssamarbeid omkring norsk taleteknologi. Forprosjektet ble avsluttet den 15. oktober 2006, og la grunnlaget for en søknad om et hovedprosjekt med oppstart i 2007.

Artikler