SE (videotelefoni for synshemmede)

Dagens smarttelefoner har kamera og videotelefoni. Hvordan kan dette utnyttes av sterkt synshemmede for å få hjelp til å se? Hva er viktige utfordringer, og hvordan kan disse løses?

Prosjektet støttes av:

IT Funk