Prosjektgruppe (Tynn-prosjektet)

NavnOrganisasjonArbeidsområde
Morten Tollefsen
(prosjektleder)
MediaLT Prosjektledelse, undersøke problemomfang, oppsett av testmiljø, veileder
Magne Lunde MediaLT Prosjektledelse, kontakt, synshemmede og arbeid, informasjon om prosjektet
Erik Tessem Commaxx Ekspert (HW)
Hans Jacob Kunz Brun Commaxx Ekspert (SW)
May-Britt Haug Norges blindeforbund Brukerkompetanse, brukerkontakt, informasjon om prosjektet
Dagfinn Rømen Deltasenteret Universell utforming, veileder, ...
Tor Ulland Huseby Kompetansesenter Undersøke problemomfang, Brukertesting, veileder
Gunnar Horn NAV Synshemmede og arbeid, Undersøke problemomfang, informasjon om prosjektet
Johan Finstadsveen Høgskolen i Oslo Undersøke problemomfang, oppsett av testmiljø, veileder
Ole Tom Seierstad Microsoft Norge/Abelia Synshemmede og arbeid, undersøke problemomfang, teknisk kompetanse
Fredrik Syversen IKT-Norge Synshemmede og arbeid, undersøke problemomfang
Michael Cyrus NAV SIKTE Undersøke problemomfang, brukertester, veileder
Daniel Scheidegger NAV SIKTE Undersøke problemomfang, brukertester, veileder
Terje Klem Rikshospitalet Synshemmede og arbeid, undersøke problemomfang, teknisk kompetanse