Pekebøker for alle

Målet med prosjektet var å oppdatere Pekebok-programmet slik at det fungerer i nye Windows-versjoner og legge inn funksjonalitet som gjør programvaren tilgjengelig for alle funksjonshemmede barn. Det ble i tillegg laget en helt ny elektronisk pekebok!

Artikler