Nærområdene under fingrene (NUFinger)

I dette prosjektet skal vi bruke erfaringene fra arbeidet med det talende, taktile Atlas'et for å utvikle nordiske detaljkart og finne løsninger som gjør at sterkt synshemmede kan få kart over nærområder og viktige fellesområder.

Prosjektet støttes av:

[Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering]

Artikler