Kontakt prosjekleder (Universell utforming av digitale læringsressurser)

Hvis du har spørsmål om prosjektet Universell utforming av digitale læringsressurser, kan du kontakte prosjektleder:

Morten Tollefsen

E-postt: morten@medialt.no
Telefon: 90 89 93 05