Fritt digitalt innhold

På denne siden finner du fritt materiell som kan brukes til å lage egne applikasjoner. Du kan for eksempel bruke bilder og lyd for å lage presentasjoner med verktøyprogrammer for funksjonshemmede. Eksempler på slike verktøyprogrammer er Programsnekker.

Vi vil veldig gjerne ha mer materiell! Dette kan sendes til info@medialt.no. Det er fint om du setter deg inn i "Retningslinjer for fritt digitalt innhold", slik at materiellet er enklest mulig å bruke!

Fritt digitalt innhold:

I samarbeid med helsefonna har også MediaLT fått produsert tre CD'er med Fritt innhold. disse CD'ene inneholder også nesten hundre gratis spill. Mer informasjon om CD'ene finner du i en artikkel MediaLT har skrevet om CD'ene.