Tilgjengelighet i norske Linux distribusjoner og fri programvare

Dette prosjektet har som mål å teste tilgjengelighet for funksjonshemmede i norske Linux-distrubusjoner og annen fri programvare.

Alle som vet noe om dette temaet er velkomne til å ta kontakt med oss!

Artikler