Film mellom ørene (FILM)

Hensikten med dette prosjektet var å undersøke hvordan film kan tilrettelegges vha. lydbehandling. Vanligvis synstolkes film først når produksjonen er ferdig. Ved å ta universell utforming inn i selve produksjonsprosessen var vår hypotese at behovet for synstolking i etterkant reduseres. Hovedfunnene i prosjektet går i retning av at lydbehandling gir merverdi, men at det i tillegg er ønskelig med synstolking.

[Bilde: Logo Norges Forskningsråd][Bilde: Logo Film & Kino]

Artikler