Diktering med VOMOTE

VOMOTE er et PC talestyringssystem. Ved hjelp av enkle kommandoer kan PCen styres med stemmen. Programmer kan startes, avsluttes, man kan merke ord, setninger, avsnitt og flytte, kopiere og lime inn. Alle taster og de fleste tastekombinasjoner har sin kommando.

Det som ikke finnes i VOMOTE ennå, er diktering. Å skrive dokumenter eller brev, må gjøres via staving.

TextPilot er et prisbelønt ordprediksjons-verktøy som gjør det mulig på en enkel måte å skrive dokumenter v.hj.a. VOMOTE. Når man skriver (bokstaverer) vil det dukke opp ordforslag i et eget lite vindu som følger rett under skrivemarkøren. Ordet kan velges med en funksjons-tast (F1-F6). Skal ordet "mennesker" skrives, kan ordet f.eks. dukke opp etter at man har sagt "mike echo november" på valget F3. Da sies ganske enkelt "F3" og ordet mennesker er skrevet. I tillegg gis automatisk forslag til hva neste ord kan være. På denne måten kan man skrive lange setninger ved bare å bruke funksjonstaster.

TextPilot lærer seg nye ord automatisk og lærer seg også din måte å skrive på. Ord som ikke blir identifisert som ord, kan legges inn i ordboken manuelt. Å utføre stavekontroll på deler eller hele dokumenter, gjøres enkelt med en funksjonstast.

MediaLT kan hjelpe med å sette opp innstillinger i TextPilot for at TextPilot skal fungere optimalt med VOMOTE.

Lenke til TextPilot:
www.textpilot.no