Datakortet og ECDL-PD

MediaLT ledet et treårig forskningsprosjekt som gikk på tilrettelegging av Datakortet for blinde og svaksynte. I etterkant av prosjektet har svært mange elever fått gleden av læremateriell, sertifiseringssystem, fjernundervisningsløsning med mer. I dag tilbyr MediaLT kanskje verdens aller mest fleksible undervisningsløsninger i Datakortet, E-borger og andre IT-kurs.

MediaLT tok initiativet til å igangsette et EU-prosjekt, og da søknaden ble akseptert var vi en viktig partner i ECDL-PD. I tillegg til å ha hovedansvaret for læremateriell fikk vi mye erfaring om ulike funksjonshemninger, hjelpemidler med mer. I dette prosjektet. ECDL-PD liknet på mange måter det norske Datakort-prosjektet. Hovedforskjellen var en bredere målgruppe i ECDL-PD: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede.

Mer informasjon