Våre synstolkere

[Bilde: Portrett Anders Moe] Anders Moe er født i 1981, er utdannet skuespiller ved NISS og tar for tiden en Master i didaktikk og organisasjonslæring ved UiO. Han har jobbet mye med ulike former for teater og vært teaterinstruktør ved Barnestasjonen. For tiden jobber han som seminarleder ved UiO ved siden av synstolkingen i MediaLT. I praksis er synstolking en prosess i skjæringspunktet mellom fortellerteknikk og god pedagogikk, noe som passer ham svært godt.
[Bilde: Portrett Ann Cathrin] Ann Cathrin Bjelkåsen (f. 1982) er bosatt på Nordstrand i Oslo, hvor hun har bodd og jobbet som audiovisuell oversetter siden høsten 2007. Hun er utdannet fagoversetter ved Høgskolen i Agder (nå Universitetet i Agder) og har en mastergrad i audiovisuell oversettelse fra University of Surrey i England. Studiet omfattet synstolking og inter- og intralingual teksting for TV.