MediaLTs eksperter på Web og universell utforming

Alle i MediaLT kan mye om web og universell utforming. I tillegg brukes samarbeidspartnere og Team WWW i mange web-opdrag.

Under ser du en kort omtale av de som jobber mest med web og universell utforming.

Morten Tollefsen har jobbet med tilgjengelighet, universell utforming og web siden teknologien kom. Han er forskningsleder i MediaLT, og er spesielt interessert i brukergrensesnitt og brukeropplevelse. Morten har erfaring fra en lang rekke intranett og internett prosjekter, og har bred kunnskap om menneskers ulike forutsetninger og behov. Morten er ekspert på WAI-standardene (WCAG, ARIA, ATAG og UAAG), og han er oppnevnt i Standard Norges kommite SNK520, som jobber med standarder for universell utforming og teknologi.

Trond Ausland har hovedansvaret for WCAG-kartlegginger. Han har spesialkunnskap om valideringsløsninger, både kommersielle systemer og gratisverktøy. Trond kan videre mye om design, og han er MediaLTs spesialist på hjelpemidler for bevegelseshemmede. Trond er prosjektleder for MediaLTs synstolkingsprosjekter.

Bjørn Gulbrandsen er ekspert på sterkt svaksynte. I tillegg til testing med skjermforstørrere vurderer han kontrast, skjemaer mm. Han kan lage unntaksordlister for opplesing av syntetisk tale (dvs. kundespesifikke tilpasninger). Bjørn er hovedansvarlig for Team WWW og rekruttering av brukere til ulike tester.

Cathy Kalvenes er MediaLTs pedagogisk ansvarlige. Hun har lang erfaring med opplæring av funksjonshemmede i bruk av datamaskin. Cathy har vært sentral i oppbyggingen av mål for brukerkompetanse, og hun bistår med testing av nettsider, både ekspertvurderinger med ulike hjelpemidler og med vurderinger i forhold til pedagogisk tilgjengelighet. Cathy kan bistå med kvalitetskontroll av engelsk tekst og/eller oversetting.

Miriam Nes Begnum jobber med brukervennlighet og visuell grensesnittdesign. Hun er MediaLTs ekspert på dysleksi og lesevansker. Miriam har solid kompetanse på gjennomføring av brukertester, identifisering av brukerbehov og analyser. Hun kan også lage synstolkings-script til film/video.

Magne Lunde har lang erfaring i utforming av brukertester, testgjennomføring og rekruttering av deltakere til ulike tester. Han utfører også eksperttesting med skjermleseren Jaws. Magne er kontraktansvarlig, og er koordinator i flere av MediaLTs store prosjekter.

Roar Nordby er hovedansvarlig for kommersielle produkter som LeseWeb og Hisoftware. Han er praktisk ansvarlig i forbindelse med våre labb-tester der vi benytter eksterne personer

Ann Cathrin Valle Bjelkåsen er MediaLTs språkekspert. Hun kan forenkle språk og skrive script til synstolking av film/video. Ann Cathrin er profesjonell oversetter fra engelsk.