Utviklingstjenester: WEB

MediaLT tilbyr utvikling av nettsteder eller delfunksjonalitet, men da primært i mindre prosjekter. Vår kapasitet er begrenset, og vi velger derfor ofte å samarbeide med andre!

MediaLT har kontakt med utviklingsmiljøer som er eksperter på spesifikke publiseringsløsninger. Vi har også samarbeidspartnere som lager funksjonalitet og nettsteder fra grunnen.

I store utviklingsprosjekter er MediaLT en anerkjent prosjektpartner med ansvar for oppfølging av universell utforming og tilgjengelighet.