Universelt utformet video i praksis

I prosjektet Universelt utformet video i praksis skal vi utforske framgangsmåter for  universell utforming av videoer i undervisningssektoren, og utvikle en veileder som lærestedene kan bruke.  

Prosjektet støttes av:

UNIKT 

 

Artikler