Universell utforming av digitale eksamener

I dette prosjektet skal vi kartlegge utfordringer ved universell utforming av digitale eksamener, og foreslå løsninger på utfordringene.

Prosjektet støttes av:

UNIKT 

Artikler