Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi

Fordeler knyttet til økonomi, drift og sikkerhet gjør at såkalte "tynne klienter" benyttes både i privat og offentlig sektor. Denne teknologien medfører imidlertid betydelige utfordringer for mennesker som benytter datatekniske hjelpemidler. I Tynn-prosjektet var hovedmålet å: Identifisere omfanget av problemet med tynne klienter , samt foreslå og gjennomføre tiltak som kan forbedre situasjonen.

Prosjektet ble støttet av:

Helsedirektoratet (www.helsedir.no)          [Bilde: Logo IT FUNK]         [Bilde: Logo Nav (Farve)]