Hjelp for TWP WYSIWYG demonstrator

Skrevet av: Morten Tollefsen
Sist oppdatert: 05.06.2008

Bakgrunn

I TWP-prosjektet jobber MediaLT med utviklingen av et tilgjengelig norsk CMS-system. En del av systemet er en WYSIWYG editor. To versjoner av editoren skal brukes i publiseringsløsningen: en enklest mulig og en utgave med full funksjonalitet.

TinyMCE brukes både i den enkle og i den avanserte editoren. I denne hjelpefilen gjennomgås kun funksjonaliteten i den enkle TWP utgaven.

Spesielle teknikker for skjermleseren Jaws beskrives. Fremgangsmåter vil være de samme i den avanserte versjonen, så les gjerne gjennom beskrivelsene nedenfor også hvis du bruker fullversjonen av TinyMCE. Jaws fungerer bra med virtuell markør (som er standard), men husk at du må være i skjemamodus for å kunne redigere tekst. Virtuell markør kan evt. skrues av hvis du er i editor-feltet og ønsker å sjekke innrykk mm.

Slik lages et dokument i TWP WYSIWYG demonstratoren

 1. Fyll inn tittel. Dette blir dokumentets <title>-element.
 2. Velg språk
 3. Gå til dokumentfeltet (Alt+Z). Trykk Enter for å komme i skjemamodus dersom du bruker Jaws.
 4. Skriv dokumentet.
 5. Velg Lagre-knappen dersom du vil laste ned dokumentet. Med Jaws kan du evt. trykke Ins+F5 og velge knappen i listen. Velg evt. "Tøm skjema" hvis du vil begynne skrivingen på nytt.

Fet, kursiv og understreking

Fet: ctrl+b, kursiv: ctrl+i, understreking: ctrl+u

Husk at du kan sjekke skriftype og formatering med Jaws-kommandoen Ins+F.

Format-menyen (og andre TinyMCE menyer)

Format-menyen brukes for å velge overskrifter, avsnitt osv. Denne og tilsvarende menyer fungerer litt dårlig med Jaws. Teknikken beskrevet nedenfor kan brukes:

 1. Plasser innsettingspunktet i det avsnittet som skal formateres.
 2. Velg fra Format-menyen. Med Jaws kan dette gjøres slik: ins+f7 (lenkeliste), gå til toppen med Home, trykk j for å komme til lenken javascript: og trykk Enter. Nå er menyen åpnet. Trykk Ins+F7 igjen og velg "Overskrift 1", "Overskrift 2" eller en av de andre stilene (menyen lukkes). Når menyen er lukket finner du den valgte stilen som lenken før javascript:. Husk alltid å gå til toppen i lenkelisten siden javascript: finnes flere steder på siden (vi vil gjerne finne en bedre løsning for dette).
 3. Overskrifter og avsnitt kan alternativt velges vha. hurtigtaster.

ctrl+1, ctrl+2, ... ctrl+6: overskrifter på nivå 1 til 6, ctrl+7: avsnitt

Punktliste og nummerliste

 1. Velg riktig liste-knapp (bruk Ins+F7 i Jaws). Du kan evt. merke et eller flere avsnitt for å gjøre disse om til en liste.
 2. Skriv inn listepunktene.
 3. Avslutt ved å trykke Enter på et tomt punkt.

Innrykk

 1. Plasser innsettingspunktet i riktig avsnitt.
 2. Velg knappen Innrykk (bruk Ins+F7 i Jaws).

Innrykk er HTML-koden <blockquote>.

Fjern formatering

 1. Merk det området hvor formatering skal fjernes (evt. Ctrl+A for å merke alt).
 2. Velg knappen "Fjern formatering" (bruk Ins+F7 i Jaws).

"Fjern formatering" tar bort fet, kursiv osv, men stiler som overskrifter og lister beholdes.

Lenker

Gjør følgende for å sette inn en lenke:

 1. Merk lenke-teksten
 2. Velg knappen "Sett inn / endre lenke" (bruk Ins+F7 i Jaws).
 3. Legg inn URL og evt. andre egenskaper (trykk Tab mellom feltene).
 4. Velg knappen "Sett inn" eller Avbryt (hvis du ikke ønsker å opprette en lenke).

Med Jaws kan det være nødvendig å trykke alt+z for å komme til editor-feltet etter at en lenke er satt inn.

Slik slettes en lenke:

 1. Plasser innsettingspunktet i lenken.
 2. Velg knappen "Fjern lenke" (bruk Ins+F7 i Jaws).

Bilder

 1. Plasser innsettingspunktet der bildet skal inn.
 2. Velg knappen "Sett inn bilde" (bruk Ins+F7 i Jaws).
 3. Oppgi URL og andre bildeegenskaper.

Alt-attributtet heter "Bildebeskrivelse". Du får en advarsel dersom dette feltet er tomt: "Er du sikker på at du vil fortsette uten å sette inn en beskrivelse av bildet? Uten beskrivelse vil bildet ikke gi mening for enkelte funksjonshemmede eller for personer som bruker en nettleser med bildevisning avslått.".

Jaws viser Alt-teksten i editoren, og det er derfor enklere å få et inntrykk av hvor bildene er plassert enn f.eks. i Sharepoint Designer eller Word.

Forhåndsvisning

Denne funksjonen åpner et nytt nettleservindu der dokumentet vises. Lukk vinduet (Alt+F4) for å komme tilbake til editoren (dersom du var i skjemamodus med Jaws vil du automatisk komme i skjemamodus når forhåndsvisnings-vinduet lukkes).

Redigere HTML-koden

 1. Velg knappen "Rediger HTML kode" for å vise kildekoden (bruk Ins+F7 i Jaws).
 2. Kontroller koden og gjør evt. endringer.
 3. Trykk Tab og velg Oppdater for å beholde evt. endringer. Velg Avbryt hvis du ikke vil ha med endringene.

Dette valget kan være litt skummelt dersom du ikke har noe kjennskap til HTML.

Lim inn

For å lime inn kan du bruke Ctrl+V, men det finnes også to andre innlimingsalternativer.

Lim inn som vanlig tekst: Limer inn ren tekst.

Lim inn fra Word: Beholder strukturering fra Word (f.eks. overskrifter) og gjør om til HTML.

Rens ukurant kode

Dette valget rydder opp i koden (f.eks. etter at noe er limt inn).

Kjører rettskrivningskontroll

Foreløpig ikke lagt inn.

Oversikt over hurtigtaster

Tast Funksjon
Alt+Z Hopp til editor-feltet
Ctrl+A Merk alt
ctrl+b fet skrift (<strong>)
ctrl+u understreket skrift
ctrl+i kursiv skrift (<em>)
ctrl+1 .. ctrl+6 velg overskrift på nivå 1 til 6
ctrl+7 avsnitt (<p>)