Tilbakemeldinger: TWP demonstrator

Dette dokumentet inneholder problemer og evt. løsninger vi har registrert med TWP-demonstratoren.

Tilbakemeldinger kan sendes til: morten@medialt.no

Avansert default editor

Den typiske editoren er stappfull av menyvalg, og unødvendig komplisert.

Løsning: Demonstratoren er forenklet, og mye funksjonalitet er fjernet.

Hurtigtastene Ctrl+1, Ctrl+2, ...

Hurtigtastene (som er standard for å velge overskrifts-stiler) krasjer med Internet Explorers taster for å bytte faner.

Løsning: Tastene er omdefinert til Ctrl+Skift+tall, og mouse-over med hurtigtast over ekvivalent knapp er oppdatert.

Hurtigtaster er ikke typiske for norske programversjoner

For fet, kursiv og understreking

I Office mm. brukes Ctrl+F, Ctrl+U og Ctrl+K.

Løsning: Hurtigtastene er omdefinert. For å unngå konflikter med Internet Explorer har vi benyttet Ctrl+Skift+(F, K og U).  Mouse-over med hurtigtast over ekvivalent knapp er oppdatert.

For punktliste og nummerliste

Løsning: Hurtigtastene er omdefinert. Ctrl+Shift+P for punktliste. Ctrl+Shift+N for nummerliste. Mouse-over med hurtigtast over ekvivalent knapp er oppdatert.

Hurtigtaster mangler

Hurtigtaster for mange av menyvalgene manglet.

Løsning: Disse er lagt inn, og mouse-over av hurtigtaster er lagt inn over ekvivalente knapper. De er følgende:

Ctrl+S fungerer ikke

Dette valget skal normalt "lagre". På demonstratoren som ligger ute kan dette imidlertid føre til trøbbel.

Løsning: knappen/hurtigrtasten er fjernet.

Manglende informasjon om hurtigtaster

Det ble ikke informert om hurtigtaster i hjelp-funksjonaliteten.

Løsning: Dette ble lagt inn i hjelp-funksjonaliteten (i første faneblad).

Forklaring av formatmenyen

Formatmenyen endrer navn etter hvilken stilart som sist er valgt. Default tittel i formatmenyen var lite forklarende for denne oppførselen.

Løsning: Tittelen "Formatmeny - viser sist valgte" er lagt inn.

Dårlig kontrast på knapperaden

Med blå knapper på blå bakgrunn eller rosa knapper på rosa bakgrunn var kontrasten dårlig.

Løsning: Skin ble endret til o2k7 black, med lysegrå knapper på mørk gråbrun bakgrunn. Kontrasten er bedret.

Liten skrift

Den fastsatte skriften i editoren og dialogvinduer var veldig liten, og overskriftene var også små i størrelse og vanskelig å skille fra hverandre.

Løsning: Skriften i editoren er satt til font 12 og i dialogvinduer til font 11, og overskriftene er økt og gjort mer visuelt ulike.

Manglende label på editor-feltet

Dette gjør at Jaws viser "Unlabeled 1" i feltlisten (Ins+F5) for selve editor-feltet.

Løsning: