Tilgjengelighet til nettsider i ABM-sektoren

Målet med prosjektet var å teste tilgjengeligheten for funksjonshemmede til nettbaserte ressurser for arkiv, bibliotek og museer. Det ble gjennomført en kartlegging der to ulike metoder ble benyttet: kvantitative tester (grunnleggende tilgjengelighet på mange nettsteder) og kvalitative tester (som går mer i dybden på et mindre antall tjenester/nettsteder).

Artikler