Tilgjengelig Web-Publisering (TWP)

Publisering på nett er en viktig del av informasjonssamfunnet, men publiseringsløsningene er ofte ikke universelt utformet. Vår hypotese er at dette gjelder særlig for sterkt synshemmede. Prosjektet Tilgjengelig Web Publisering (TWP) har som mål å lage en tilgjengelig pilot for publisering av strukturert innhold!

Artikler