Team FYSS

 

Hovedmålet i prosjektet Team FYSS er å etablere et nettverk som jobber med moderne samhandlingsverktøy, og der mennesker med nedsatt funksjonsevne hjelper hverandre og medvirker til at viktig programvare i arbeidsliv og studier blir universelt utformet.

Prosjektet støttes av:

UNIKT 

 

Artikler