Synstolking og strømmetjenester (SOS)

Hovedmålet i prosjektet var å utvikle en løsning for synstolking på norske strømmetjenester. Stadig færre filmer utgis på DVD, og dermed var det viktig å finne fram til gode løsninger for synstolking på norske strømmetjenester. Prosjektet ble avsluttet med en brukertest av løsningen.

Prosjektet ble støttet av:

Deltasenteret (UNIKT)

Artikler