Dyslektikeres behov for talestyring

Den 9. november arrangerer forskningsprosjektet Stemmestyring i Multimodal Dialog (SMUDI) i samarbeid med Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Østfold et seminar om norsk taleteknologi. Den foreløpige arbeidstittelen på seminaret er: Norsk taleteknologi: Hvor står vi og hvor går vi?

Seminaret arbeider med å samle de tunge internasjonale aktørene på fagfeltet (Google og Nuance), for å høre hva de arbeider med innenfor norsk taleteknologi og hva som er planene deres for framtiden. I tillegg vil flere av de sentrale norske aktørene på fagfeltet presentere sitt arbeid. Seminaret vil derfor være viktig for alle som ønsker å vite mer om norsk taleteknologi, eller som vil holde seg oppdatert på fagfeltet.

MediaLT (www.medialt.no) leder forskningsprosjektet SMUDI. Prosjektet har representert en fire årig satsing på norsk taleteknologi, og resultatene fra prosjektet vil bli presentert på seminaret. Mer informasjon om prosjektet finnes på: www.smudi.no. Et av resultatene av SMUDI-prosjektet er produktet VOMOTE, som du kan lese mer om på: www.vomote.no.

Vi ønsker å knytte studentoppgaver til seminaret. Dette vil være kortere studentoppgaver med en varighet fra to til seks uker. Studentoppgavene vil være en god forberedelse inn mot å delta på selve seminaret. Videre legges det opp til at en eller flere av studentoppgavene kan presenteres på seminaret. En jury vil kåre den beste studentoppgaven, og premien for beste studentoppgave vil bli delt ut på seminaret. Individuelle oppgaver og gruppeoppgaver vil være sidestilt.

Talegjenkjenning og dyslektikere

Mange dyslektikere bruker i dag syntetisk tale for å få opplest tekst, og det er anerkjent at dette er et hjelpemiddel mange dyslektikere har god nytte av. Derimot er det liten kunnskap om dyslektikeres behov for talegjenkjenning. Vi vil gjerne at studenter undersøker en eller flere av forskningsspørsmålene under:

  • Hvilke behov har dyslektikere i forhold til talestyring av teknologi?
  • I hvilken grad imøtekommer eksisterende produkter disse behovene?
  • Hvilken nytte har dyslektikere av  å bruke talegjenkjenning i kombinasjon med annen input og output til teknologi?

Det er naturligvis også interessant med andre spørsmål i forhold til dyslektikere og talegjenkjenning.

Har du spørsmål eller ønsker å ta en slik oppgave, kan du ta kontakt med:

Magne Lunde
E-post: magne@medialt.no
Mobil: 91 79 00 78