Stemmestyring i multimodal dialog (SMUDI)

I prosjektet "Stemmestyring i multimodal dialog" (SMUDI) forskes det på bruk av talegjenkjenning i multimodale brukergrensesnitt. Mennesker har ulike preferanser, forutsetninger og behov. Dette skal ny teknologi ta høyde for. Norsk talegjenkjenning brukes lite i dag, og vår hypotese er at nettopp bruk av tale kan gjøre IKT mer universelt utformet.

Artikler