Stabile testsider

Hovedmålet i prosjektet var å utvikle et sett med testsider for WCAG-feil. Ambisjonen var at testsidene skulle bli en viktig ressurs for å vurdere ulike testverktøy, men også for å lære studenter og kursdeltakere      ulike suksesskriterier i WCAG.

Prosjektet ble støttet av:

Deltasenteret (UNIKT) 

 

Artikler