Smidige mikrofon og bryterløsninger (forprosjekt)

I dette forprosjektet identifiserte vi utfordringer med mikrofon- og bryterløsninger. Den primære målgruppen var mennesker med redusert eller manglende håndkontroll.

Vi fokuserte spesielt på utfordringer og løsninger for talegjenkjenning.

Artikler