Sammendrag (SmartJa.no)

SmartJa-prosjektet er et initiativ for å hjelpe de som sliter med ny teknologi. Hovedmålet i prosjektet er derfor å utvikle et nettsted som hjelper mennesker i gang med smarttelefon. Nettstedet vil bli universelt utformet, slik at det kan brukes av fleest mulig.   

I prosjektet vil vi spre kunnskap om både hjelpemiddelteknologi og nyttige apper. Vi skal også lage  enkle veiledninger for standard funksjonalitet som vi vet mange i studier og arbeidsliv trenger for å komme i gang. Mye av det vi vil utvikle vil også være nyttig for å mestre dagliglivet (privatlivet) på en mer selvstendig måte. I prosjektet ønsker vi å vektlegge både mennesker med nedsatt funksjonsevne og personer     som ikke tar ny teknologi på strak arm.