Sammendrag (Appcessories)

Mange, kanskje alle som ikke utvikler spesialiserte hjelpemidler for funksjonshemmede, ønsker universell utforming av teknologi. Samtidig tyder mye på at både forskningsmiljøer og funksjonshemmedes organisasjoner ikke er oppmerksomme på hvor mye som kan oppnås gjennom samarbeid med vanlige, kommersielle aktører.

Smarttelefoner og nettbrett kan brukes for å avlese og/eller styre annen teknologi. Dette gir funksjonshemmede helt nye muligheter. Samtidig er det ingen garanti for at det store potensialet kan realiseres. Utformingen av både maskin- og programvare er vesentlig for at teknologien skal bli brukervennlig for flest mulig. I dette prosjektet ønsker vi derfor å kartlegge status for appcessories, påvirke produsenter og gjøre norske leverandører mer oppmerksomme på at funksjonshemmede er en viktig målgruppe.

MediaLT ønsker å gjøre nyttige ting for funksjonshemmede sluttbrukere. I prosjektet vil vi derfor lage korte demoer/veiledere for appcessories som fungerer bra. Vi synes dette er nyttig for å gi mennesker mulighet til å anskaffe ting som fungerer, dvs. ikke «kjøpe katta i sekken». I et pilot-prosjekt i 2015 har vi fått mye feedback på at dette har vært verdifullt for synshemmede. I prosjektet det nå søkes om er målgruppen utvidet, og vi har stor tro på at også andre funksjonshemmede vil ha glede av demoene.

Mot slutten av prosjektet vil vi arrangere et seminar og/eller utstilling i samarbeid med produsenter og leverandører for å presentere prosjektresultatene.