Sammendrag (INNSYN)

NRK har besluttet å starte med synstolking. Samarbeidet MediaLT har med NRK åpner opp for at vi kan komme tidlig inn i produksjonsprosessen.  Noe universell utforming på andre samfunnsområder har vist er svært viktig, og som også bør prøves ut i forhold til synstolking. I samarbeid med NRK ønsker MediaLT å teste dette ut på Barne TV serien Sol snart seks. Hovedmålet er å utvikle og teste ut en metode for innvevd synstolking i TV produksjoner. Innvevd synstolking vil si at synstolkingen integreres inn i produksjonen, slik at behovet for synstolking enten elimineres eller reduseres i etterkant. Metoden vil bli utviklet ved å utvikle retningslinjer for innvevd synstolking, test ut innvevd synstolking på en konkret TV produksjon og brukerteste TV produksjonen.