Ressurssamling - UTIN

Interaktivt læremateriell

ABCD 24 7

Kursopplegg. Interaktiv nettbasert e-læring. Kurs i "Sikkerhet på Internett". En liten demo har to testbare eksempler fra kurset. Avventer tilgang til mer testbart innhold.
http://www.abcd247.no/ductor/courses/internettsikkerhet/demo/norsk/demo.html

CBT Office

Kursopplegg. Interaktivt læremateriell. Demoversjonen inneholder all funksjonalitet og et utvalg opplæringsvideoer.
http://www.cbtoffice.no/Startsiden/Artikler/CBTOffice-Demo-Installasjon/tabid/672/Default.aspx

Datapower

Kursopplegg. Interaktiv nettbasert e-læring eller CD-basert - samme grensesnitt i begge to. Mange IKT-kurs. Fått tilgang til testbart innhold.
http://www.datapower.no/lessons.asp

Easy-e-Learning

Gratis interaktivt læremateriell. Nettbasert. Excel og Word.
http://www.easy-e-learning.no/Side1_Excel_Leksjoner_Oversikt.asp
http://www.easy-e-learning.no/Side1_Word_Leksjoner_Oversikt.asp

Nettskolen NKI Fjernundervisning

Kursopplegg. Nettbasert e-læringssystem. Ulike IT-kurs med noe interaktivt materiell -flervalgstester. Fått tilgang til testbart innhold.
http://nettskolen.nki.no/pub/artikkel.xsql?artid=255
Nettskolen NKI har også andre interessante interaktive kurs, som ikke går på IKT.

Vox

Gratis interaktivt læremateriell. Nettbasert. Hvordan søke på nettet. EDB på 1-2-3.
http://www.vox.no/soklurt/index.htm
http://www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1105
http://www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2760
Vox har også andre interessante, interaktive kurs - som ikke går på IKT:
http://www.vox.no/templates/ArticleOverview.aspx?id=664
http://www.statvoks.no/konsept/norsk2/substantiv/index.html
http://www.sprakrad.no/Skole/Nynorsk.nett.no/Slik_bruker_du_kurset/

Begrepsavklaringer

Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU).

Begrepsavklaring "interaktivitet". Forstudie - interaktiv læring - rapport (Geir Haugsbakk).
http://www.itu.no/filearchive/fil_ITU_Rapport_10.pdf

Software Innovation

Definerer e-læring slik: læring ved hjelp av interaktiv programvare over Internett eller annet elektronisk medium. Brukerne har anledning til å lære i eget tempo når det er behov for det. Den tette integrasjonen mellom læring og praktisering medfører at læringseffekten blir stor. Bedriften kan spare vesentlige utgifter ved at brukerne klarer å løse problemer uten å forstyrre andre. Brukerne øker selvfølelsen ved at de løser sine egne problemer selv. E-læringskursene består av øvelser i simulert miljø, guider og tester. I tillegg følger det med egne skjermbildeforklaringer og web sider med forklarende tekst.
http://www.software-innovation.no/ncms.aspx?id=75745e2c-29fd-4524-84f7-31745e23c53e&menuid=11749&menuobj=a6fce466-10c8-40a9-9ca2-c15d73d6fcc7

Andre ressurser