Regler for bruk av konferanserommene

  • Du skal bruke ditt ordentlige navn, eller et navn som gjør det mulig for andre å skjønne hvem de prater med.
  • Du skal være "grei og snill", men forøvrig kan du gjøre som du vil!
  • Tjenesten blir stengt for de som ikke respekterer reglene.

Konferansesystemets hovedside