Lydtekst

Lydtekst prosjektet fikk støtte fra stiftelsen Helse og rehabilitering.

[Bilde: Helse og Rehabilitering logo]

Prosjektet startet 01.01.2006 og ble avsluttet 31.12.2008. Hovedmålsetningen med prosjektet var å få etablert lydteksting (tekstingen på TV gjøres tilgjengelig via kunstig tale) som en tjeneste i Norge. Det er viktig at alle de store fjernsynskanalene i Norge står sammen om å få dette til. Videre var målsetningen å få til prøvesendinger med bildetolkning, for å få testet ut en slik tjeneste.

Artikler