Universell utforming og hjelpemiddelteknologi

I kurset Universell IKT skal deltakerne få praktisk forståelse av hva det vil si å være funksjonshemmet og bruke IKT. Det å kjenne til ulike forutsetninger og behov er viktig for alle som jobber med teknologi andre skal bruke, f.eks. nettsteder eller utvikling av programvare!

Egentlig burde alle vite litt om dette temaet!

Hvem er kurset beregnet for

Dette kurset henvender seg til en bre målgruppe. Teknologi berører oss alle, og veldig mange vil ha nytte av kurset, f.eks:

 • Personer med ansvar for offentlige innkjøp
 • Lærere som har eller kan få ansvaret for elever med funksjonsnedsettelser
 • Nettansvarlige i offentlige og private virksomheter
 • Webdesignere og webutviklere
 • Ansatte og tillitsvalgte i brukerorganisasjoner
 • Politikere med IKT og/eller universell utforming som ansvarsområde
 • Medlemmer i kommunale råd for funksjonshemmede
 • Ansatte i offentlige og private kompetansesentre for funksjonshemmede
 • Ansatte i NAV, f.eks. ansatte på hjelpemiddelsentralene
 • Forsknings- og utviklingsmiljøer som arbeider med IKT
 • Ansatte innen høyere utdanning på IKT-området

Kursinnhold

Kurset gjennomføres som fjernundervisning (MediaLTs konferansesystem). Det er også en to dagers samling. Deltakerne skal skrive en prosjektoppgave, og de som ønsker det kan ta en sertifiserende test. Fagplan og detaljer for enkeltkurs finner du i undermenyen.

Informasjon til kursdeltakere

Deltakerne på kurset får tilgang til:

Ta kontakt med MediaLT dersom du er kursdeltaker og ikke får tilgang til disse ressursene.