Test med skjermforstørrer

Dette notatet er en del av: Tilgjenglighet i fri programvare

Orca

 • Førstegangsoppsett: satte forstørrelsesgrad til 6x, slo på invertering av farger, økte størrelse på musepeker, satte og noen innstillinger på talen for å få den til å oppføre seg likt som bruker var vant med
 • Førsteinntrykk er at teksten er litt vanskelig å lese. Det er slått på utjevning (bilinear), men denne gir ikke godt nok resultat sammenliknet mot f.eks ZoomText
 • Fant ingen hurtigtaster for å scroller skjermbildet med tastaturet. Dette er en viktig funksjon da en ofte kan navigere raskere og mer presist med tastaturet enn å måtte bruke musa (mister lettere fokus).
 • Syntetisk tale fungerte OK.
 • Tittellinja på programvinduene ble borte når skjermforstørring ble slått på. Dette er en stor mangel da en mister informasjon som programnavn, aktivt dokument samt knapper for å minimere/maskinere samt lukke vinduet.
 • Ved enkel jobb i OpenOffice (Writer / Spreadsheet) ble fokus feil etter å ha brukt dialogbokser som f.eks søk. Fokus var riktig i programmet, men ikke på skjerm. Mindre alvorlig.
 • Den viktigste erfaringen, og kanskje det største problemet var at skriften ikke var godt nok utjevnet. Bruker måtte konsentrere seg desto mer for å kunne leste teksten, og det resulterte at han ble fort sliten. Bruker kommenterte at hvis dette hadde vært på plass samt taster for å scrolle i vinduet så ville dette vært et godt alternativ (f.eks. minst like bra eller bedre enn Magic).
 • Ut fra dokumentasjonen ser det ut som om det har kommet noen viktige forbedringer i siste versjon, både på hurtigtaster og konfigurasjon av skjermforstørrer (fargefiltre).

Innebygd i Gnome (Compiz Fusion)

 • Det var veldig enkelt å aktivere invertering og forstørring (Super + M og Super + 1/2/3).
 • Inverteringer fungerer ok.
 • Forstørringen er og grei, men lite fleksibel mht. forstørrelsesgrad (1x, 2x, 5x). Det ble litt for liten forstørring til at bruker kunne få testet dette skikkelig.
 • Fordel er at dette er tilgjenglig pr standard i alle installasjoner og vil kunne være til stor hjelp for svaksyne ved at de kan bruke en tilfeldig PC som kjører Gnome. En annen brukergruppe kan og være eldre, eller helt vanlige brukere som kommer over tekst med svært liten skrift.
 • Det er litt samme problemet her som med Orca at teksten ikke blir skikkelig utjevnet
 • Musepeker blir ikke forstørret automatisk (må settes manuelt i kontrollpanel).
 • Ellers virker forstørringen i Gnome mer stabil enn i Orca, men mangler selvsagt muligheten for like god integrasjon mot tale etc.