Testresultater: Tilgjenglighet i fri programvare

Oppdatert: 11.03.2008, Are Flyen

1. Om notatet

Brukertestene er utført etter dokumentet "Overordnet testplan: Tilgjenglighet i fri programvare".

2. Testmiljø

Maskinvare: Stasjonær PC (HP Compaq DC7700) med Papenmeier Braillex leselist

Valg av maskinvare er en standard kontormaskin og en modell som har vært på markedet noen år. Vi er derfor sikret best mulig tilgjenglighet av drivere til den og reduserer derfor sjansen på at eventuelle problemer under testen skyldes problemer med maskinvaren. Leselisten som er brukt er og en eldre modell som og har god støtte i Linux.

Operativsystem/distribusjon: Linux, Ubuntu 7.10 (Gnome vindusbehandler)

Når det gjelder valg av distribusjon var vi bundet til å velge en som hadde enkel og god støtte for Gnome vindusbehandler. Grunnen er at skjermleseren Orca, som er eneste alternativ pr i dag, kun støttes i Gnome. Vi ble anbefalt av flere å velge Ubuntu. Det er mange grunner til dette, men først og fremst at den fokuserer på at den skal være enkel å installere og fungerer ut av boksen for de flere brukerne. Den er også rimelig godt oppdatert mht. versjoner av de ulike pakkene i den stabile versjonen. Valg av selve distribusjonen er en avgjørende faktor for denne testen, da en konkurrerende variant med Gnome helt sikkert fungerer like godt.

Programvare: OpenOffice kontorpakke, Firefox nettleser, Evolution e-postklient, Pidgin lynmeldingsklient, Orca skjermleser og forstørrer

Applikasjonsvalget har falt på hva som leveres standard med Ubuntu med noen modifiseringer. Hver enkelt av de er kontrollert opp mot listen for programmer som er tilgjenglige for skjermleser og forstørreren Orca. Med unntak av Firefox ble pakkene som følger med siste stabile versjon av Ubuntu brukt uten videre tilpasning.

3. Installasjon og første gangs oppsett

Hvis en valgte oppstart med skjermleser ved boot, så ble Orca automatisk satt opp til å fungere ok ved første gangs oppstart. Den startet riktignok ikke alltid opp i live-modus, men ikke viktig.

Ved standardinstallasjon uten å ha valgt hverken skjermleser eller forstørrer ved boot, så måtte brltty manuellt aktiveres for å få leseliststøtte i Orca. Dette kunne godt skjedd automatisk i det en aktiverte støtte for leselist.

I sjeldne tilfeller henger ikke Orca med ved oppstart, og må startes manuelt. Oppfører seg OK på testmaskinen, men har hatt problemet med andre PCer.

For å få tilgang til liste over aktive applikasjoner med skjermleser (Alt+Tab) må en slå av alle ekstra grafiske effekter. I tillegg er det en fordel å fjerne alle ikoner og kun viste tekst i menyer. Under denne testen viste det seg og at det var best å kun ha ett panel som inneholdt både lenke til menyene, aktive applikasjoner samt varslingsområdet. Støtten i Gnome for å tilpasse skrivebordet var veldig bra og ga et oppsett som fungerte veldig bra.

hjemmesidene for Orca så er det nevnt at en må kjøre siste versjon av Firefox (3.0 beta) for å få full støtte for tilgjenglighet. Vi installerte derfor sist tilgjenglige beta-versjon for å få mest ut av testene.

4. Generell bruk

Med den generelle bruken mener vi hvordan de grunnleggende funksjonene i operativsystemet fungerer.

Paneler og varlingsområdet

Med skjermleser var det litt utfordring å navigere mellom de ulike panelene. En stor fordel at det var en egen hurtigtast for å sette direkte fokus (Ctrl+Alt+Tab). Ikonene som lå i varslingsområdet var umulig å få lest opp. Dette var litt problematisk mht. at konfigurering av f.eks trådløst nettverk og VPN må gjøres via et ikon der. Løsningen på dette ble å fjerne standard nettverkshåndterer og erstatte den med en alternativ løsning som heter Wicd. Denne fungerer veldig bra og er tilgjenglig både via menyene og varslingsområdet.

Det skal sies at selv om en ved hjelp fikk tilgang til standard nettverkshåndterer så var denne ikke tilgjenglig (ingen tale eller respons på leselist).

Tilgang til nettverkstjenester

Det å koble til felles filområder og delte skrivere gikk veldig bra. Enkel og rask integrasjon mot skrivebord og filhåndterer for å jobbe mot delte filer. Installasjon av skriver var svært enkel da en slapp å forholde seg til drivere og alt gikk automatisk.

Leselist

Markørhenter fungerer ikke i Gnome. Ved bruk av OpenOffice fungerte den der i mot riktig.

Skjermforstørrer

Se eget notat om bruk av Gnome med skjermforstørrer.

5. Applikasjonene

I utgangspunktet gikk testene veldig bra, og vi har kun valgt å kommentere det vi fant av utfordringer her.

5.1 Filbehandling

 • Ved bruk med skjermleser kan en til fordel skjule hovedverktøylinje, sidepanelet, adresselinjen samt sette det opp med listevisning som standard.

5.2 Hjelpesystem

 • Annonserte ikke lenkene riktig, og gjorde det derfor vanskelig å navigere inne i hjelpesystemet.
 • Det var litt utfordringer i forhold til å navigere med kun skjermleseren. Klarte ikke enkelt å flytte fra startpunktet med tastaturet.
 • Blander fokus mellom verktøylinjen og innholdet.
 • Søkefeltet er ikke lett tilgjenglig. Krever at en må gå noen omveier som ikke er helt logisk ved bruk av tastatur.

5.3 Tekstbehandling

 • Viser ikke merket tekst (understreket) for skjermleser.
 • Litt upresis ved navigering i menyene (blander foregående og neste valg i menyen i talen).
 • Klarte ikke å se valgt stiltype, kun fontnavn og størrelse.
 • Litt begrenset navigering i tabeller, men helt greit.
 • Sier ikke "ny rad" når en trykker tab fra siste celle i en tabell.

5.4 Regneark

 • Litt mangelfull info ved markering.
 • Får ikke info om formattering uten å gå inn i redigeringsmodus.
 • Vanskelig å hoppe mellom celler.

5.5 E-post

 • Må bruke markørmodus (F7) for å kunne lese tekst i f.eks header på e-poster.
 • Slo av forhåndsvisning for å forenkle skjermbildet.
 • Det at HTML brukes til presentasjon uavhengig av at programmet er satt opp til å kun bruke ren tekst gir litt unødvendige utfordringer.
 • Litt ustabil tilgang til lesevindu.
 • I listen over alle meldinger i en mappe vises "vedlegg" for alle meldingene (både tale og leselist).
 • Vanskelig å se at meldingen inneholder vedlegg, antall og fremgangsmåte for å åpne de.

5.6 Nettleser

 • Skjemaer fungerer ikke like godt som i Jaws.
 • Hadde problemer med hurtigtastene for å gå til toppen og bunnen av sida. Nettleseren flyttet fokus, men Orca fulgte ikke etter.
 • Rike applikasjonen fungerte ikke bra.
 • På siden hvor innhold var skjult for skjermleseren ble det likevel vist.
 • Ved en komplettering med "Accessibility Extension" fungerer nettleseren greit. Får der tilgang til bl.a. lenkelister.

5.7 Lynmeldingsklient

 • Fungerte veldig bra uten problemer.