Prosjektgruppe (Barnestemme)

Navn

Organisasjon

Arbeidsområde

Morten Tollefsen (prosjektleder)

MediaLT

Prosjektledelse, statusundersøkelse, teknisk kompetanse, forskningssamarbeid, hovedprosjekt, formidlingstiltak.

Miriam Nes Begnum

MediaLT

Statusundersøkelse, teknisk kompetanse, forskningssamarbeid, hovedprosjekt, formidlingstiltak.

Marius Olaussen

Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek (NLB)

Teknisk kompetanse.

Tone Finne

Bredtvet Kompetansesenter

Brukerkompetanse.

Eva Buschmann

CP-foreningen

Brukerkompetanse.

Synnøve Flatebø Hoelseth

Haukåsen skole

Brukerkompetanse og brukerkontakt.

Britt Johnsen

Haukåsen Skole

Brukerkompetanse og brukerkontakt.

Torbjørg Breivik

Språkrådet

 

Kompetanse på tilgjengelig språkdata.

Liv Andlem Harnæs

UiO, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Forskningssamarbeid, hovedprosjekt, formidlingstiltak.

Jo Herstad

UiO, Institutt for informatikk

Forskningssamarbeid, hovedprosjekt, formidlingstiltak.

Alexander Seward

Veridict

Teknisk kompetanse.

Terje Myhre

Falck Igel

Brukerkompetanse, kundekontakt og produktkompetanse.