Prosjektgruppe - UTIN-prosjektet

Morten Tollefsen (prosjektleder)
MediaLT

Miriam Nes
MediaLT

Catherine Kalvenes
MediaLT

Bjørn Gulbrandsen
MediaLT

Laila B. Johnson
Dysleksiforbundet

Sverre Fuglerud
Norges Blindeforbund

Arne Kyrkjebø
Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek

Tor Ulland
Huseby Kompetansesenter

Tone Finne
Bredtvet Kompetansesenter

Daniel Scheidegger
SIKTE

Yngvar Nordberg
Gyldendal

Jan Helge Luth
Microsoft

Elise Marie Kringen
Utdanningsdirektoratet