Prosjektgruppe (SmartJa.no)

  • Morten Tollefsen (prosjektleder), MediaLT
  • Magne Lunde, MediaLT
  • Trond Ausland, MediaLT
  • Cathy Kalvenes, MediaLT
  • Atle Lunde, Retinitis Pigmentosaforeningen i Norge
  • Laila Brandsdal Johnson, Dysleksi Norge
  • Sverre Karlsen, Eplehuset