Projisert Interaktiv PC-styring (PIP)

PIP prosjektet ble basert på forskningsresultatene fra forprosjektet PIPPI, der målet var å utvikle og teste hensiktsmessigheten i en projisert interaktiv PC-styrings (PIP) prototype for mennesker med nedsatt bevegelsesevne.

Målsetningen for PIP prosjektet var å ta fram PIP-prototypeløsningen til et ferdig produkt og utrede markedsmulighetene for dette produktet.

Prosjektet var et samarbeid mellom NAV Hjelpemiddelsentraler, MediaLT og Høgskolen i Oslo. Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge, men måtte desverre avsluttes.

Artikler