Dolphin Publisher

Dolphin Publisher er verktøyet som kan brukes til produksjon av alt DAISY-materiell. Verktøyet har omfattende funksjonalitet, både for rene lydproduksjoner og fulltekst multimedia-bøker.

Noen stikkord

  • Enkelt å bruke
  • Støtter alle DAISY-boktyper
  • Tilpasset bruk med tekniske hjelpemidler

Med Publisher kan du lage DAISY-bøker basert på eksisterende filer (lyd, tekst og bilder). Du kan naturligvis også lese inn boka og skrive inn tekst i programmet.

Lyd kan legges til på flere måter

Lyd kan leses inn. Videre kan du overføre lyd fra kassetter (eller andre lydkilder), du kan importere lydfiler (WAVE eller MP3) eller lyden kan produseres ved hjelp av kunstig tale.

Innlegging av tekst og bilder

Mange DAISY-bøker inneholder kun innholdsfortegnelse og lyd. Det er imidlertid flere og flere som vil lage fulltekstbøker. Publisher har et eget verktøy (HTML editor) for å jobbe med bøkenes tekst og bilder. HTML editoren gjør det mulig å skrive eller kopiere inn tekst, legge til bilder samt formatere og markere opp teksten på ønsket måte. Spesialmarkering av fotnoter, margtekster osv. kan også gjøres med dette verktøyet.

Andre redigeringsfunksjoner

Redigeringsfunksjonene er kraftige og synkroniseringen mellom tekst, lyd og bilde skjer intuitivt med noen enkle tastetrykk. Det er enkelt å jobbe med fraser, overskrifter på ulike nivåer, sidetall osv. Den innebyggede valideringsfunksjonen kan brukes for å oppdage feil, dvs. ting som bryter med DAISY-standarden.

PDTB (Protected Digital Talking Book) er implementert i Publisher, og denne teknikken kan benyttes for materiell som trenger kopibeskyttelse.

MP3 dekoder

Fraunhofers MP3 dekoder er integrert i Publisher. Dette sikrer at distribusjonskopienes lydkvalitet er best mulig.

Språk

Publisher leveres kun i engelsk utgave.

Dolphin Publisher på daisyklubben.no

Produktnr.: 4025

For mer informasjon, send en forespørsel til oss til oss!