Problemer med installasjon av konferansesystemet (ChatterBox)

Hvis du ikke får installert Chatterbox kan dette skyldes at Internet Explorer er satt opp med for høy sikkerhet.

Prøv følgende:

 1. Velg Verktøy|Alternativer for Internett og fanekortet Sikkerhet
 2. Velg knappen "Egendefinert nivå..."
 3. I listen "Tilbakestill til:" velger du "Lavt"
 4. Velg knappen "Tilbakestill"
 5. Svar Ja på spørsmålet "Er du sikker på at du vil endre sikkerhetsinnstillingene for dette området?"
 6. Velg OK to ganger
 7. Prøv å installere Chatterbox

Når Chatterbox er installert bør du tilbakestille sikkerhetsinnstillingene:

 1. Velg Verktøy|Alternativer for Internett og fanekortet Sikkerhet
 2. Velg knappen "Egendefinert nivå..."
 3. I listen "Tilbakestill til:" velger du "Middels"
 4. Velg knappen "Tilbakestill"
 5. Svar Ja på spørsmålet "Er du sikker på at du vil endre sikkerhetsinnstillingene for dette området?"
 6. Velg OK to ganger

Konferansesystemets hovedside