PIKT: Parkinsons IKT-utfordringer

Hovedmålet i dette forprosjektet var å undersøke og dokumentere hvilke behov mennesker med Parkinson har for tilpasning av maskin- og programvare. Det ble satt opp et testmiljø med aktuelle tilpasninger, og brukere med Parkinson prøvde ut aktuelle hjelpemidler. I tillegg ble det gjennomført en spørreundersøkelse.

Thyra Kirknes (Norges Parkinsonforbund) - Birger Natvig (IKT-kar) - Kyrre Begnum (HiO) - Inger Tømte (prosjektleder "IKT for parkinson'ere) og Miriam Nes Begnum (prosjektleder "Parkinsons IKT-utfordringer") MediaLT gjør begrensninger til muligheter PIKT-prosjektets poster, vist av Kyrre Begnum ved HiO 
Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser NAV - Hjelpemidler og tilrettelegging
Høyskolen i Oslo, Avdeling for ingeniørutdanning
Norges Parkinsonforbund
IT Funk - Forskningsrådet
Forskningsrådet