WCAG brukt på ikke-webinnhold

En viktig egenskap med "Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold" er teknologiuavhengighet. Nå finnes den teknologiuavhengige teksten.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 07.09.2013

w3c wai logo

Ordlyden i WCAG 2.0 er vinklet mot web. Selve standarden er imidlertid nokså teknologiuavhengig, og dette var også et viktig mål da standarden ble laget.

W3C har lansert en versjon av WCAG som er tenkt brukt på ikke webinnhold. Denne kan brukes av de som vil, men er ikke tenkt som en lovpålagt standard:

Guidance on Applying WCAG 2.0 to Non-Web Information and Communications Technologies (WCAG2ICT)

Nyhetsarkiv