WCAG 2.0: offisiell norsk oversettelse

Norsk oversettelsen av WAIs retningslinjer for tilgjengelig web-innhold er godkjent.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 28.09.2011

[Bilde: Logo W3C og WAI]

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 på norsk har en periode ligget åpent for å sende inn kommentarer. Oversettelsen er nå godkjent.

Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0):
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-no-20110926/

Nyhetsarkiv