WAI referanser

I denne artikkelen får du tips om riktige referanser til WAI-standarder.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 14.01.2010

WAI utgir flere sett med retningslinjer, eksempelsamlinger, oversiktssider mm. Det er ikke alltid helt enkelt å vite hvor det er riktig å lenke til. WAI har imidlertid en egen side også for dette: "Referencing and Linking to WAI Guidelines and Technical Documents".

Oversiktssider

Ofte kan det være hensiktsmessig å lenke til oversiktssider der du finner lenker til standarder, pågående arbeid mm.

Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) oversikt
http://www.w3.org/WAI/intro/atag

Evaluation and Report Language (EARL) oversikt
http://www.w3.org/WAI/intro/earl

User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) Overview
http://www.w3.org/WAI/intro/uaag

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) oversikt
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag

WAI-ARIA oversikt for Accessible Rich Internet Applications
http://www.w3.org/WAI/intro/aria

Retningslinjer og spesifikasjoner

Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG)
http://www.w3.org/TR/ATAG/

User Agent Accessibility Guidelines (UAAG)
http://www.w3.org/TR/UAAG/

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
http://www.w3.org/TR/WCAG/

Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA)
http://www.w3.org/TR/wai-aria/

WAI anbefaler at WAI_ARIA benyttes (spesielt i titler, overskrifter osv). Bruk helst ikke bare ARIA.

Skal du referere til en spesifikk versjon av retningslinjene legger du til et versjonsnummer, f.eks. for WCAG 1.0:
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0
http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Tekniske dokumenter (arbeidsgruppe-notater)

Innholdet på disse sidene kan bli endret. Det er imidlertid likevel vanligvis riktig å lenke til siste versjon:

Techniques for ATAG
http://www.w3.org/TR/ATAG-TECHS/

Techniques for UAAG
http://www.w3.org/TR/UAAG-TECHS/

Techniques for WCAG
http://www.w3.org/TR/WCAG-TECHS/

Noen andre nyttige dokumenter
Understanding WCAG
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/

WAI-ARIA Primer
http://www.w3.org/TR/wai-aria-primer/

WAI-ARIA Best Practices
http://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/

WAI-ARIA Roadmap
http://www.w3.org/TR/wai-aria-roadmap/

WAI-ARIA User Agent Implementation Guide
http://www.w3.org/TR/wai-aria-implementation/

Nyhetsarkiv