W3C ønsker tilbakemeldinger på WCAG 2.0

WCAG er et sett med retningslinjer for tilgjengelige nettsider. Den gjeldende standarden er fra 1999, og det er helt nødvendig med omfattende oppdateringer.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 18.05.2007

Innholdet i denne artikkelen er hovedsaklig hentet fra en mail fra Judy Brewer i W3C.

17. mai 2007 ble det lagt ut en ny utgave av WCAG 2.0. "WCAG WG" (The Web Content Accessibility Guidelines Working Group) inviterer nå til en ny runde med tilbakemeldinger. WCAG er et sett med retningslinjer som skal sikre at flest mulig kan få tilgang til informasjon og tjenester på web.

Det oppdaterte WCAG 2.0 arbeidsutkastet (Public Working Draft) inkluderer endringer som følge av tilbakemeldinger på siste utkast (Last Call Working Draft) fra 27. april 2007. Siden det er tildels betydelige endringer er status nå igjen endret til "Public Working Draft". Etter denne høringsrunden er det lagt opp til å legge ut en andre "Last Call Working Draft". Det bes om tilbakemelding på ting som kan hindre godkjenning og implementasjon av den nye versjonen av retningslinjene. Arbeidsgruppen ber spesielt om tilbakemeldinger på om:

  • Er retningslinjene og suksess-kriteriene tydelige? Hvis ikke kan du foreslå en bedre ordlyd?
  • Er det noen suksess-kriterier som ikke kan testes eller implementeres? Hvis ja, kan du foreslå forbedringer?
  • Er det noen suksess-kriterier som ikke vil bedre tilgjengeligheten slik det er beskrevet eller føre til dårligere tilgjengelighet? Hvis ja, kan du foreslå forbedringer?

Tilbakemeldinger må sendes før 29. juni 2007.

Tilbakemeldingsskjema:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/comments/

Kommentarer kan også sendes til: public-comments-wcag20@w3.org

Oversikt over WCAG 2.0 dokumenter

Overview of Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Documents
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag20

The primary document for review is:
Web Content Accessibility Guidelines 2.0
http://www.w3.org/TR/2007/WD-WCAG20-20070517/

A key tool for reviewing and working with WCAG 2.0 has also been updated:
WCAG 2.0 Quick Reference
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/20070517/

These supporting documents have been updated as well:
Understanding WCAG 2.0
http://www.w3.org/TR/2007/WD-UNDERSTANDING-WCAG20-20070517/
Techniques for WCAG 2.0
http://www.w3.org/TR/2007/WD-WCAG20-TECHS-20070517/

A summary of changes to WCAG 2.0 since the previous draft will be available:
http://www.w3.org/WAI/GL/2007/05/change-summary

Information on how WAI is developing WCAG 2.0 is available:
How WAI Develops Accessibility Guidelines through the W3C Process
http://www.w3.org/WAI/intro/w3c-process

Additional information about the WCAG Working Group is available:
http://www.w3.org/WAI/GL/

Nyhetsarkiv