VOMOTE demonstrasjon via videokonferanse

VOMOTE er nå demonstrert for alle hjelpemiddelsentralene i Norge via en videokonferanse. Over sommeren følger vi opp med tilbud om en opplæringsdag for hjelpemiddelsentralene.

Skrevet av: - 24.06.2010

Daniel Scheidegger fra NAV SIKTE sitter i prosjektgruppen i prosjektet Stemmestyring i Multimodal Dialog (SMUDI). Han har derfor vært med på å internteste kommandostyringsløsningen VOMOTE - en løsning for talestyring av PC.

Den 7. juni holdt NAVs hjelpemiddelsentraler sitt ukentlige internmøte som vanlig via videokonferanse. Scheidegger hadde da hatt VOMOTE testpiloten hos seg en tid, og tenkte det ville være interessant for hjelpemiddelsentralene å få en demonstrasjon av arbeidet som pågår på norsk talestyring. Som sagt så gjort, og mandag 7. juni befant Daniel seg derfor i Bodø med lyskastere i ansiktet og skulle demonstrere talestyring live. Rett i nærheten var imidlertid Bodø flyplass, og kampfly suste til stadighet over bygningen så vinduene ristet. Omgivelsene var altså ikke spesielt gunstige for talegjenkjenning.

Representanter for alle Norges 18 hjelpemiddelsentraler var oppkoblet.  Etter å ha fortalt litt om talestyring, startet Daniel å demonstrere VOMOTE live over video.  "Jeg var dødsnervøs", ler Daniel, "Men det gikk bra, faktisk! VOMOTE er ikke sensitiv for bakgrunnsstøy!".

Scheidegger viste noen av VOMOTEs nøkkelfunksjoner, og demonstrerte bl.a. programmer som Word og Internet Explorer, tekstbehandling med utheving og punktmerking, scrolling, musegrid og musefunksjoner. "Jeg er vel den eneste i NAV som får lov til å spille KABAL i arbeidstiden", ler Daniel, og forteller at KABAL er flott for å demonstrere ulike musefunksjoner i VOMOTE.

Underveis i videokonferansen kom hjelpemiddelsentralene med spørsmål. En ung bergenser ville vite om han kunne styre VOMOTE via billedtelefonen. Det måtte prøves! Daniel holdt mikrofonen som sendte lyd til VOMOTE foran høyttaleren der lyd fra videokonferansen kom ut. Bergenseren kommanderte inn i sin konferansemikrofon i Bergen. Og VOMOTE responderte: "Han åpnet Word og begynte å bokstavere - og det fungerte med én gang!" smiler Daniel.

Interessen for VOMOTE er stor. Daniel stiller seg til disposisjon for å teste ut VOMOTE i brukerutprøvinger, og fikk også en henvendelse om dette under videokonferansen. "I første omgang er nok bevegelseshemmede den viktigste målgruppen, før diktering er på plass.", tror Daniel. "Men man må ha talen intakt - og ha god artikulasjon", presiserer han.

MediaLT har allerede mottatt et par bestillinger på VOMOTE, selv om det ennå ikke er helt klart for markedet. Brukertester vil foregå gjennom sommeren, og over sommerferien planlegger MediaLT en opplæringsdag for hjelpemiddelsentralene som ønsker dette. Vi oppfordrer hjelpemiddelsentraler som er interessert i å delta til å ta kontakt med oss allerede nå.

Alt må nemlig læres. Og når det gjelder VOMOTE er Daniel også opptatt av at det huskes på at du også her må ha opplæring.  "Hvis det er en forenkling av livet ditt, så gjør du det jo - du gjør en innsats!", utbryter han. "De aller fleste voksne databrukere har for eksempel måttet lære seg datamus", nevner Daniel, "Det fungerte ikke første dagen! Det som er trist, er imidlertid at mange funksjonshemmede har umiddelbare fordommer mot alle hjelpemidler. Mange har urealistiske forventinger om hva et datateknisk hjelpemiddel er."  Dette tror han spesielt gjelder VOMOTE: "Her er forventningene så høye, for nå kan du jo snakke til PCen! - og alle kan jo snakke".

For å styre VOMOTE, må man lære seg kommandoene - hva man kan si. "Hvis du kan litt data, er ikke dette vanskelig!", konstaterer Scheidegger.

Nyhetsarkiv